bg

Тендерийн үр дүн

Төслийн үйл ажиллагааг олон нийтэд түгээх, контент боловсруулах, танилцуулах тендерийн үр дүн

2023-11-21

Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд Германы Сэргээн босголт, Зээлийн Банк (KfW)-аар дамжуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох II, III” төслөөс зохион байгуулсан “Төслийн үйл ажиллагааг олон нийтэд түгээх, контент боловсруулах, танилцуулах” тендерийн үр дүнг мэдээлж байна.

Үр дүн:

·        Шалгарсан оролцогч: Монгол улсад бүртгэлтэй “И Эм Технологи” ХХК;

·        Гэрээний эхлэх болон дуусах хугацаа: 2023 оны 11 дүгээр сарын 21 -нээс 2024 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүртэл;

·        Гэрээний үнийн дүн 50,100,000 (Тавин сая нэг зуун мянга) төгрөг;


Төслийн цахим хуудас дээр нийтлэгдсэн тус тендерийн урилгыг доорх холбоосоор харна уу.

https://www.baccp.mn/ad/detail/12