bg

Тендерийн үр дүн

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сангийн сүлжээ серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тендерийн үр дүн

2023-11-21

Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, зээлийн банк (KfW)-аар дамжуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны хэрэгжүүлж буй  “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох II, III” No.201667054, 201868272 төслөөс зарласан  “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сангийн сүлжээ серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх” №БОЯБХУАӨДЗТөсөл/202309019 тендер шалгаруулалтын үр дүнг мэдээлж байна.

Үр дүн:

·        Тендерт шалгарсан оролцогч: Монгол Улсад бүртгэлтэй Ай Ти Зон” ХХК;

·        Гэрээний эхлэх болон дуусах хугацаа: 2023 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2024 оны  01 дүгээр сарын 28-ны өдөр дуустал;

·        Гэрээний үнэ: 146,521,400.0 (Нэг зуун дөчин зургаан сая таван зуун хорин нэгэн мянга дөрвөн зуу) төгрөг;

Төслийн вэбсайт дээр нийтлэгдсэн тус тендерийн урилгыг доорх холбоосоор харна уу.

https://www.baccp.mn/ad/detail/35